Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Анулювання дозвільних документів

Державною регуляторною службою України надано роз’яснення, викладені в Листі від 03.09.2015 року № 6466/0/20-15 стосовно способів анулювання документів дозвільного характеру

Частиною сьомою статті 4-1 Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з урахуванням змін, внесених Законом України від 09.04.2014 року № 1193 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», визначено 2 способи анулювання документів дозвільного характеру, які залежать від підстав їх застосування.

Так, перший спосіб полягає в рішенні дозвільного органу з таких підстав:

  • звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
  • припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;
  • припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Другий спосіб за рішенням адміністративного суду - на підставі звернення дозвільного органу, зокрема, у випадку встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Тобто, у разі встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації документ дозвільного характеру анулюється на підставі рішення адміністративного суду.