Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Чи стане прокуратура ближче до громадян?

Наказом Генеральної прокуратури України від 27 грудня 2014 року N 9гн «Про організацію особистого прийому та розгляду звернень в органах прокуратури України» затверджено та введено в дію відповідну інструкцію.

Розгляд звернень в органах прокуратури здійснюється на принципах: законності; об'єктивності; незалежності; неупередженості; своєчасності; добросовісності; превентивності; недопущення дискримінації за будь-якими ознаками; заборони переслідувань за подання звернень.

Звернення може бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (колективне - заявниками) із зазначенням дати. Звернення, у яких порушуються питання, що не належать до повноважень органів прокуратури, в термін не більше п'яти днів працівниками управління організації прийому громадян та розгляду звернень Генеральної прокуратури України, галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня, міськими, районними, міжрайонними прокурорами та їх заступниками надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

Звернення громадян вирішуються протягом місяця від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, - не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено Законом України «Про звернення громадян». Рішення про продовження розгляду звернення громадян приймається заступником Генерального прокурора, прокурором обласного чи районного рівня за мотивованим рапортом виконавця, але не більше як до 45 днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення.