Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Мінсоцполітики щодо порядку обчислення середньої зарплати

Міністерство соціальної політики підготувало Листа від 10.05.2018 року № 766/0/101-18 щодо застосування окремих положень порядку обчислення середньої заробітної плати

Отже, порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 (Порядок).

Для того, щоб працівники у випадку підвищення окладів (тарифних ставок) при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її розрахунку відповідно до норм Порядку не втрачали у заробітку, передбачено коригування середньої заробітної плати.

Відповідно до пункту 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу коригуються на коефіцієнт підвищення.

Госпрозрахункові підприємства, організації та фізичні особи - підприємці коригування заробітної плати проводять з урахуванням їх фінансових можливостей.

Якщо фізична особа - підприємець не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт підвищення посадових окладів (тарифних ставок), то приймається рішення про зменшення коефіцієнта коригування, виходячи з фінансової спроможності підприємства.

Рішення про зменшення коефіцієнта коригування в зв'язку з фінансовими можливостями оформлюється наказом, який обов'язково повинен бути погоджений з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим представляти інтереси працівників органом.

При цьому в наказі обумовлюються причини, які не дозволяють провести коригування в повному обсязі (зокрема, зниження рентабельності, обсягів виробництва; недостатність обігових коштів, тощо).

Коефіцієнт, на який необхідно провести коригування виплат, обчислюється шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленої після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.

Порядком чітко не передбачено скільки знаків після коми необхідно застосовувати при розрахунку коефіцієнта коригування.