Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Про реєстр отримувачів субсидій

Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 182 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій»

Виходячи зі змісту Постанови, Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного державного обліку отримувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - житлові субсидії), отримання статистичної інформації, проведення спостережень за структурними змінами у програмі житлових субсидій.

Реєстр є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про фізичних осіб - отримувачів житлових субсидій.

Держателем Реєстру є Мінсоцполітики.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України", яке забезпечує його формування, технологічне супроводження, підтримку та розроблення програмного забезпечення для функціонування Реєстру, оперативне керування, пошук і відбір даних для підготовки аналітичних звітів.

До Реєстру обов'язково вноситься наступна інформація:

загальні відомості про отримувача житлової субсидії (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України;

реквізити паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання;

адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири);

характеристика домогосподарства;

відомості про осіб, з урахуванням яких призначається субсидія (щодо кожної особи: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України), реквізити паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання);

доходи кожної особи, з урахуванням яких призначається субсидія;

період, на який призначено субсидію;

послуги, на оплату яких призначено субсидію;

фактичні розрахункові дані: вартість послуг, сума обов'язкового платежу, сума нарахованої субсидії.