Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Новини законодавства 2018

З 01 січня 2018 року почала свою дію ціла низка нормативно-правових актів в різних сферах суспільного життя

Банківський сектор

Вступила в дію Постанова Правління Національного банку України від 4 грудня 2017 року № 124 «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»

Бухгалтерія

Набрав чинності Закон України від 05.10.2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень»

Вступив в дію Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 року № 976 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі»

Вступив в дію Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 року № 977 «Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності"»

Бюджет

Набрав чинності Закон України від 07.12.2017 року № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

Набрав чинності Закон України від 07.12.2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Набрав чинності Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Дорожнє господарство

Набув чинності Закон України від 17.11.2016 року № 1762-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»

Набув чинності Закон України від 17.11.2016 року № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування»

Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 883 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху» (щодо обмеження максимальної швидкості)

Медицина

Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування»

Поштові послуги

Почало свою дію Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 17.10.2017 року № 535 «Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 23 лютого 2017 року N 97»

Регуляторна діяльність

Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1018 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік»

Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 977» (щодо переліку так званих «офшорів»)