Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

«Санкції Держфінмоніторингу»

05 травня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 року № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України». В наведеному Наказі визначений порядок розгляду Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) справ і застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виявляються службовими особами Держфінмоніторингу під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних.

Виявлені Держфінмоніторингом факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, викладаються в акті перевірки, акті про неподання документів. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, можуть викладатися в різних актах перевірок, актах про неподання документів.

 

Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглядається за участю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що притягується до відповідальності, чи його керівника та/або представника. Повноваження представника суб'єкта первинного фінансового моніторингу засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Нез'явлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника у разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вони були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

Рішення про накладення штрафу або про закриття провадження у справі приймається Комісією Держфінмоніторингу.

Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту первинного фінансового моніторингу (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення. Постанова про застосування штрафу набирає законної сили з дати її прийняття та є виконавчим документом.

Постанова про застосування штрафу підлягає виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово протягом п'яти робочих днів повідомляється Держфінмоніторинг шляхом надсилання копії квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи. У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк Держфінмоніторинг передає її до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

 

Постанова про застосування штрафу може бути оскаржена суб'єктом первинного фінансового моніторингу в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.