Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Єдиний реєстр військовозобов’язаних

28 листопада 2017 року вступив в дію Наказ міністерства оборони України від 08.08.2017 року № 418 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних»

Виходячи зі змісту, єдиний державний реєстр військовозобов'язаних - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Дані Реєстру використовуються для реалізації завдань військового обліку військовозобов'язаних (призовників).

Завданнями військового обліку є:

утворення військового резерву;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов'язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних;

бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов'язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Відомості реєстру є інформація про персональні та службові дані військовозобов'язаного (призовника), зокрема відомості про виконання ним військового обов'язку та військово-облікові ознаки.

Збирання відомостей здійснюється органами ведення Реєстру на підставі відомостей, що подаються органу ведення Реєстру особисто військовозобов'язаними (призовниками), центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Цікаво, що видалення відомостей про особу проводиться після проходження 105 років з дати її народження.

Інформація в Реєстрі зберігається у вигляді електронних облікових карток військовозобов'язаних (призовників) з можливістю формування необхідних відомостей.